2 children killed in crash, forgiving the driver

Jason Rantala reports. 10/24/2016