ShopKo fiasco witness interview (pt. 1)

ShopKo fiasco witness interview (pt. 1)