Nitro Circus comes to metro area, part 1

Nitro Circus comes to metro area, part 1