Whitecaps hope to play Thursday despite weather

Whitecaps hope to play Thursday despite weather