Michigan Dems fined for playing bingo

Michigan Dems fined for playing bingo
Published: 5:32 PM EDT June 9, 2017