Gov. Snyder signs body camera legislation

Gov. Snyder signs body camera legislation
Published: 12:50 PM EDT July 13, 2017